Testimonials

Mevrouw Rianne Laterveer uit Zutphen

Eind augustus 2015 kwam uit een biometrisch onderzoek dat er bij mij sprake was van een hoge stralingsbelasting en stralingsgevoeligheid. Mijn man had al langer stralingsgerelateerde klachten waaronder slapeloosheid. Naar aanleiding daarvan is er door Shielding Technologies een stralingsmeting gedaan. Op basis van de uitkomsten zijn we Life Rhythm – The Tube, Life Rhythm – Inside (voor telefoon en laptop) en een proefopstelling van Life Rhythm gaan gebruiken. Door het gebruik van deze producten slapen wij veel beter, hebben we meer energie, zijn wij minder vaak grieperig, kunnen wij ons beter concentreren en merken wij dat wij fysiek beter kunnen ontspannen.

Ook doen onze 2 lidcactussen het sinds de plaatsing van de proefopstelling veel beter: voor het eerst in 2 jaar vielen de knoppen niet uit de plant maar hebben ze lang en uitbundig gebloeid.

Wij zijn erg tevreden over deze producten. Zij hebben kwaliteit van leven toegevoegd. Ook zijn wij erg tevreden over de wijze waarop de stralingsmeting is uitgevoerd: deskundig, prettig en informatief.

Mevrouw N.H. uit Reuver

Mijn ervaring met Life Rhythm – The Tube is dat ik vanaf de eerste nacht merkte dat ik anders/beter sliep. Ik was er niet van op de hoogte dat ik met de tube ook anders/beter zou slapen. Dat hoorde ik pas toen ik het vertelde. Dat vond ik wel fijn want ik wist daardoor dat ik me dat niet verbeeldde. Ik kamp al jaren met erge vermoeidheid en die heeft een medische oorzaak. Echter nu met de tube voel ik me beter. Ik merk dat ik meer energie heb dan voorheen.

Mijn man was altijd erg moe met autorijden. Sinds hij de tube bij zich draagt is hij echt minder moe en gaar met autorijden. Dus ik/wij zijn heel blij met de tube.

De heer Rob van Bergen uit ’s-Hertogenbosch

Ik ben erg gevoelig voor elektromagnetische straling en geef voor mijn werk veel presentaties voor grote groepen mensen. Ik kom daarbij veel in aanraking met elektronische apparatuur (licht en geluid) en heb o.a. last van de straling van de vele mobiele telefoons van het publiek in de zaal. Sinds ik tijdens mijn presentaties Life Rhythm – The Tube bij mij draag ben ik na mijn werk veel minder moe dan voordat ik dat ging doen. En als ik de tube een keer vergeet merk ik dat ook direct.

Mevrouw Lenie Maruanaja uit Amsterdam

Life Rhythm – The Tube heeft een vaste plek gekregen onder mijn kussen. Sindsdien slaap ik veel beter en ben ik mijn hoofdpijn kwijt waar ik structureel last van had in de ochtenduren. Daarnaast voel ik ook de oorkloppen niet meer in mijn rechteroor. Ik gebruik de tube sinds mei 2014 en voor mijn gevoel heb ik sindsdien veel meer energie en daardoor voel ik mij geweldig.

De heer Th.L. van Noort uit Dreumel

Mijn verhaal is erg bijzonder. Ik had tot voorjaar 2014 al jaren last van een hardnekkige vorm van eczeem op mijn handen. De jeuk was ondragelijk en de geneesmiddelen die mijn dermatoloog dr. O.Q.J. Swinkels van Ziekenhuis Rivierenlans te Tiel voorschreef, hielpen slechts tijdelijk of gedeeltelijk. Na jaren behandeling liet mijn dermatoloog weten dat ik hier waarschijnlijk nooit meer vanaf zou komen. Foto 1 toont de situatie op 23 januari 2014. Omdat mijn broer Gerard (CEO van Biotech Silicates) een artikel van Kikuji Yamashita *) had gelezen over de heilzame werking van infra rood emitterende mineralen, vroeg hij mij om Life Rhythm – The Tube bij me te gaan dragen. Het resultaat was opmerkelijk. Na twee weken was de uitslag grotendeels verdwenen. Foto 2 toont de situatie op 6 februari 2014. Na 10 maanden was de uitslag bijna geheel verdwenen. Foto 3 toont de situatie op 12 december 2014. Ik ben van  nature sceptisch en 1 zwaluw maakt nog geen zomer, maar deze genezing vind ik meer dan opmerkelijk.

Sindsdien draag ik Life Rhythm – The Tube altijd bij me en de uitslag is nog altijd verdwenen.

*) Chapter 14, “The effects of the Far-Infrared Ray (FIR) Energy Radiation on Living Body” from “Blood Cell – An Overview of Studies in Hematology”, book edited by Terry E. Moschandreou, ISBN 978-953-51-0753-8, Published: September 21, 2012 under CC BY 3.0 license. © The Author(s).

Foto 23 januari 2014

Foto 23 januari 2014

Foto 6 februari 2014

Foto 6 februari 2014

Foto 12 december 2014

Foto 12 december 2014


De heer Nicolás Díaz Mobilia uit Amsterdam

Ik ben erg elektrohypersensitief waardoor ik klachten krijg zoals slapeloosheid en last van mijn spieren en gewrichten. Nadat ik een expert had geraadpleegd heb ik Life Rhythm – The Tube enkele weken op proef bij mij gedragen: overdag in mijn broekzak en ‘s nachts vlakbij mijn bed. Sindsdien slaap ik beter en word ik fitter wakker en het lijkt erop dat het mij minder gevoelig maakt voor elektromagnetische straling.

De heer Wai Keung Man uit Amsterdam

Sinds ik Life Rhythm-The Tube bij mij draag en ’s nachts naast mij neerzet heb ik ervaren dat ik beter slaap dan voorheen en dus fitter opsta.

Mevrouw D.A. uit Los Angeles, Californië, Verenigde Staten

Ik draag Life Rhythm – The Tube nu 3 maanden bij mij en ik ben er erg blij mee. Voordat ik ermee begon dronk ik 3 koppen koffie per dag om gefocust te blijven. Als ik de tube de hele dag en nacht bij me heb gehad kan ik me beter concentreren en langer op de computer werken. Ik slaap beter en als ik ‘s ochtends wakker word heb ik meer energie dan voordat ik de tube ging gebruiken. Daarom heb ik de tube tegenwoordig altijd bij me. Ik kan eigenlijk niet meer zonder. Als ik hem een keer vergeet mee te nemen voel ik dat meteen.

Mevrouw F.A. uit Los Angeles, Californië, Verenigde Staten

Ik ben 70 jaar en heb gewoonlijk weinig energie en ik slaap niet goed. Nadat ik een week Life Rhythm – The Tube onder mijn kussen heb gehad sliep ik beter en ik werd niet meer zo vaak wakker. Bovendien slaap ik nu sneller weer in nadat ik wakker ben geworden. Ik heb meer energie dan voorheen en daarom ben ik erg blij met de tube.

Mrs. F.E. uit Beverly Hills, Californië, Verenigde Staten

In het begin was ik erg sceptisch over Life Rhythm – The Tube maar ik besloot hem te proberen nadat mijn vriendin mij erover had verteld. Ik had last van hartproblemen en hoofdpijn en was snel vermoeid. Met Life Rhythm – The Tube ben ik nu actiever en relaxter en minder moe dan vroeger. Bovendien slaap ik beter en ik gebruik minder medicijnen tegen hoofdpijn dan voordat ik de tube bij me ging dragen. Ik gebruik Life Rhythm – The Tube nu al een paar maanden en weet dat het werkt. Daarom zal ik de tube aanbevelen aan mijn familie en vrienden.

De heer Mark Tichenor, Mulmur, Ontario, Canada

I love the tube. It is always with me.

What I have noticed is that since I have Life Rhythm – The Tube I seldom have a reaction to walking around towns or cities, or even to short exposures to wifi in coffee shops. I used to get a lot of leg and hip pain, almost immediately.Mevrouw Rianne Laterveer, Zutphen

Eind augustus 2015 kwam uit een biometrisch onderzoek dat er bij mij sprake was van een hoge stralingsbelasting en stralingsgevoeligheid. Mijn man had al langer stralingsgerelateerde klachten waaronder slapeloosheid. Naar aanleiding daarvan is er door Shielding Technologies een stralingsmeting gedaan. Op basis van de uitkomsten zijn we Life Rhythm – The Tube, Life Rhythm – Inside (voor telefoon en laptop) en een proefopstelling van Life Rhythm gaan gebruiken. Door het gebruik van deze producten slapen wij veel beter, hebben we meer energie, zijn wij minder vaak grieperig, kunnen wij ons beter concentreren en merken wij dat wij fysiek beter kunnen ontspannen.

Ook doen onze 2 lidcactussen het sinds de plaatsing van de proefopstelling veel beter: voor het eerst in 2 jaar vielen de knoppen niet uit de plant maar hebben ze lang en uitbundig gebloeid.

Wij zijn erg tevreden over deze producten. Zij hebben kwaliteit van leven toegevoegd. Ook zijn wij erg tevreden over de wijze waarop de stralingsmeting is uitgevoerd: deskundig, prettig en informatief.

Mrs. N.H. from Reuver, The Netherlands

My experience with Life Rhythm – The Tube is that directly after I started to use it I slept better although I did not realize that the tube would have that effect on me. I only found out after I told the supplier about this effect. I am glad to know this. I have been suffering for years from severe fatigue which has a medical cause. However, when I carry the tube in my pocket I feel better. I realize that I have more energy than before.

In the past my husband became very tired when he was driving our car. But since he carries the tube in his pocket he feels much better. So I/we are very pleased with the tube.

Mr. Rob van Bergen from ’s-Hertogenbosch, The Netherlands

I am electro hyper sensitive and for my work I have to give presentations to large groups of people. Therefore I work with electronic equipment (light and sound) and the radiation caused by the mobile phones of the audience bothers me. Since I  carry Life Rhythm – The Tube in my pocket during the presentations I feel considerably less tired than before I started to use the tube. And when I occasionally forget the tube I feel the difference right away.

Mrs. Lenie Maruanaja from Amsterdam, The Netherlands

I always sleep with Life Rhythm – The Tube under my pillow. Since I started to use the tube I sleep much better and I do no longer have headaches in the morning and I used to have them every day. Next to that I do not feel the ear noise in my right ear anymore. I started to use the tube in May 2014 and I have the impression that since then I have more energy and therefore I feel great.

Mr. Th.L. van Noort from Dreumel, The Netherlands

My testimonial is very special. Until 2014 I had been suffering for years from eczema on my hands. The itching was unbearable and the medication that my dermatologist dr. O.Q.J. Swinkels of Rivierenland hospital in Tiel, the Netherlands prescribed was not very effective. After years of treatment my dermatologist informed me that I would probably have to live with eczema for the rest of my life. Picture 1 shows the situation at January 23rd 2014. Inspired by an article of Kikuji Yamashita *) about the healing characteristics of infra red emitting minerals my brother Gerard (CEO of BioTech Silicates) recommended me to put Life Rhythm – The Tube in my pocket and to carry it with me all the time. The result was remarkable. After two weeks the eczema almost disappeared. Picture 2 shows the situation at February 16th 2014. After 10 months the eczema had almost disappeared completely. Picture 3 shows the situation at December 12th 2014. Normally I am a sceptical person but in this case my healing is more than remarkable.

Since then I have been carrying Life Rhythm – The Tube with me all the time and I do no longer suffer from eczema.

*) Chapter 14, “The effects of the Far-Infrared Ray (FIR) Energy Radiation on Living Body” from “Blood Cell – An Overview of Studies in Hematology”, book edited by Terry E. Moschandreou, ISBN 978-953-51-0753-8, Published: September 21, 2012 under CC BY 3.0 license. © The Author(s).

23 January 2014

23 January 2014

6 February 2014

6 February 2014

12 December 2014

12 December 2014

 

Mr. Nicolás Díaz Mobilia from Amsterdam, the Netherlands

I suffer from electromagnetic hypersensitivity. Since it started I have insomnia, fatigue and weakness in my joints and muscles. After receiving technical consultancy on electromagnetic radiation at my home, I got recommended Life Rhythm and was asked to try it for a short period. I use Life Rhythm – The Tube in my pocket and close to me when I sleep. It helps me to have better sleeps at night, and waking up well rested and with more energy. I have also noticed it reduces my sensitivity to electromagnetic radiation.

Mrs. D.A. from Los Angeles, California, USA

Since 3 months I’m using Life Rhythm – The Tube and I’m so happy with it. Before I would have 3 cups of coffee a day just to keep me focused and energized. After using the tube all day and night I can focus better and can work for a longer time on the computer. My sleep is better and I wake up in the morning with more energy. The Tube is with me all the time. I can’t be without it anymore. If I forget to take it with me I feel it right away.

Mrs. F.A. from Los Angeles, California, USA

I’m a 70 year old woman with low energy and I do not sleep well. After using Life Rhythm – The Tube under my pillow for 1 week I could sleep better without waking up every hour or so. I still wake up at night but much less then before and get back to sleep quickly. My level of energy is better than before and therefore I’m so glad to have the tube.

Mrs. F.E. from Beverly Hills, California, USA

First I was very sceptical about Life Rhythm – The Tube but I decided to try it after my friend did. I suffer from heart problems and fatigue, could not do house work and be on my  feet for a long time. With Life Rhythm – The Tube I’m more active now, I feel relaxed and not so tired  anymore as before. My sleep is better and I use less medication for headaches than before. I have been using Life Rhythm – The Tube for a few months and know that it works. Therefore I will recommend it to my friends and family.

© Life Rhythm 2014