News

Dr. Devra Davis – November 2015 – Wat zijn de gezondheidseffecten van straling van mobiele telefoons en draadloze apparatuur?

Op 30 november 2015 hield prof. Devra Davis op de universtiteit van Melbourne een presentatie over de gezondheidseffecten door straling van mobiele telefoons en draadloze apparatuur.

Dr. Davis is epidemiologe en expert op het gebied van gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling. Zij zet de ontwikkeling uiteen van de mobiele telefoon en de smartphone en informeert over de huidige 19 jaar oude veiligheidsstandaarden m.b.t. elektromagnetische straling (SAR) en over internationale wetgeving.

Overzicht van maatregelen en adviezen van internationale organisaties en overheden over toepassing van elektromagnetische straling – September 2015

© Life Rhythm 2014