Disclaimer

De informatie op deze website is gebaseerd op onderzoek dat door BioTech Silicates B.V. is uitgevoerd in eigen beheer en door H. Geesink, zie de patent aanvraag: Patent US 2009/0214659 A1. De biologische informatie moet nog bevestigd worden door extern wetenschappelijk onderzoek, dat door onafhankelijke instanties zal worden uitgevoerd. De fysische informatie met betrekking tot de metingen en spectra van zichtbaar licht, infrarood, verre infrarood en samenstelling van het mineraal is wel door extern wetenschappelijke instituten onderzocht en bevestigd. Wij werken eraan om verdere wetenschappelijke biologische bevestigingen door externe instanties te verkrijgen.

De informatie op deze website mag op geen enkele wijze worden opgevat als medische claim. Evenmin is de vermelde informatie op deze website op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor adviezen van een arts of medisch specialist. De geboden informatie kan daar hooguit een aanvulling op zijn.

Uit ons interne onderzoek is gebleken dat onze producten niet voor iedereen op dezelfde wijze en in dezelfde mate effectief zijn. Sommige mensen blijken immers gevoeliger te zijn voor elektromagnetische straling dan anderen.

Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik daarvan. Ook kunnen er geen rechten aan worden ontleend. BioTech Silicates B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de website.

De op deze site geplaatste artikelen en persberichten zijn meestal geschreven door derden. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze teksten. Evenmin achten wij ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar onze website.

© Life Rhythm 2014